18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
proba
Körzetszám: 22

E-mail használata: név@pmhiv.szekesfehervar.hu

  szoba     telefon fax email cím
Tisztségviselők   Városház tér 1.         
Viniczai Tibor   polgármesteri feladatokkal megbízott alpolgármester 537- 537- 100
204
316-569 viniczai
Dr. Bóka Viktor   jegyző 537- 103 316-569 jegyzo
Pénzes Mihály   alpolgármester 537- 116
102
537-210 penzes.mihaly
Dr. Csapó Csilla   alpolgármester 537- 130
101
316-569 csapo.csilla
             
Dr. Merényi Zoltán   aljegyző 537- 104   merenyi.zoltan
Tanácsadók            
Farkas Tamás   pol. tanácsadó       farkas.tamas
Madarász Zsuzsanna   szem. titkár 537- 227 316-569  
Angyal Szabolcs   pol. tanácsadó       angyal.szabolcs
Jegyzői Kabinet   Városház tér 1.         
Pápai Erzsébet   kabinetvezető 537- 194   papai.erzsebet
Kötél Dénesné    polgármesteri titkárnő 537- 100 316-569 kotel.denesne
Szabó Miklósné    polgármesteri titkárnő 537- 100 316-569  
Németh Kálmánné   alpolgármesteri titkárnő 537- 101 316-569 nemeth.kalmanne
Babirák Andrea   alpolgármesteri titkárnő 537- 102 537-210 babirak.andrea
Kosztics Ágnes   jegyzői titkárnő 537- 103 316-569 kosztics.agnes
dr. Sebe Lászlóné   aljegyzői titkárnő 537- 115 316-569 sebe.laszlone
Molnár Ferenc   alpolgármesteri alkalmazott 537- 105 316-569 molnar.ferenc
Lukácsovics Lászlóné     537- 100
103
   
Személyügyi iroda   Városház tér 1. I. em.        
Fiers Lajosné      537- 148   fiers.lajosne
Mazzag Károlyné dr.      537- 189   mazzag.karolyne
Jakab Rózsa     537 189
194
  jakab.rozsa
Főépítészi iroda   Városház tér 1. fsz.        
Páli Zsuzsanna   főépítész 537- 228   pali.zsuzsanna
Kun Tímea     537- 124   kun.timea
Ötvös Ildikó     537- 124   otvos.ildiko
Ruff-Pánczél Zsuzsanna     537- 124    
Kommunikációs és civilkapcsolatok irodája   Városház tér 1. fsz.        
Gombosné Kis Edit     537- 197   kis.edit
Halász Etelka   nemzetközi kapcsolatok  537- 153   halasz.etelka
Stettler Zsuzsanna   sajtó ügyek 537- 134   stettler.zsuzsanna
Heim Ildikó     537- 197   heim.ildiko
Tóth Bernadett     537- 197    toth.bernadett
    Hiemer-ház, Tourinform Iroda        
Kovács Balázs     537- 261   kovacs.balazs
Jogi, Közgyűlési és Ügyiratkezelési Főosztály            
Közgyűlési iroda   Városház tér 1. I. em.        
dr. Kovács Adrien   irodavezető 537- 120   drkovacs.adrien
dr. Banizs Beáta     537- 180   banizs.beata
Udvardi Zsuzsanna     537- 220   udvardi.zsuzsanna
Jogi Iroda            
dr. Pajor-Nagy Noémi     537- 246    
dr. Géró Blanka     537- 299   gero.blanka
Dr. Takács Dénes Bálint     537- 299   takacs.denes
Dr. Kulák Andrea     537 246    
Ügyiratkezelési és Informatikai Iroda   Városház tér 1. I. em.        
Laczi Zoltán   irodavezető 537- 157 537-225 laczi.zoltan
Bihari Erzsébet     537- 211
237
  bihari.erzsebet
Csapó Tiborné      537- 211
237
  csapone.ildiko
Faragóné Fister Aranka     537- 211
237
  faragone.aranka
Salamon Györgyi     537- 237
211
  salamon.gyorgyi
dr. Hegyi Tamásné      537- 135   hegyi.tamasne
Lehota Lászlóné      537- 135   lehotane.eszter
Réti Györgyné     537- 136   retine.agnes
Gede István     537- 137   gede.istvan
Kelemen Istvánné     537- 136   kelemen.istvanne
Hiedl Helga     537- 132   hiedl.helga
Iktató   Városház tér 1. fsz.      központi fax:
314-264
 
Arany Józsefné     537- 147   aranyne.zsuzsa
Kovács Csilla     537- 212   kovacs.csilla2
Nagy Istvánné      537- 213   nagyne.gizella
Pap Györgyi     537- 214   pap.gyorgyi
Skultéti Tiborné     537- 264   skulteti.anna
Szabados Jánosné      537- 264   szabados.krisztina
Kiss Mária     537- 212   kiss.maria
Otta Ferenc   sokszorosítás 537- 215    
Hatósági Főosztály            
Anyakönyvi és okmányiroda   Dr. Koch L. u. 4/B
 515- 300   Fax: 515-326 
Csordásné Wurczinger Mária   irodavezető 515- 301   wurczinger.maria
Bakiné Szőke Valéria   anyakönyvvezető 515- 313    
Erősné Komáromi Gyöngyi   anyakönyvvezető 515- 311    
Osztotics Mária   anyakönyvvezető 515- 312    
Polgárné Takács Krisztina   anyakönyvvezető 515- 314    
Bárándi Lászlóné    hagyaték 515- 315    
Hajnal Ildikó    egyéni váll. ig. 515- 304    
Kovács Ferencné    gépjármű ügyintézés 515- 328    
Orosz Istvánné    egyéni váll. ig. 515- 304    
Popovics Ildikó   népeségnyilvántartás 515- 303    
Székely Ilona   népeségnyilvántartás 515- 303    
Fischerné Árpási Edit   műk. engedély 515- 317   fischerne.edit
Győriné Lőrincz Ágnes   műk. engedély 515- 317   gyorine.agnes
Hegedüsné Németh Erzsébet   ipari tev. 515- 310   nemeth.erzsebet
Vágó Árpád   ipari tev. 515- 310    
Bor Ferencné    személyi okmány 515- 321    
Bota Vanda Mária   személyi okmány 515-  323    
Eszéki János   személyi okmány 515-  323    
Farkas Istvánné   személyi okmány 515-  307    
Pap Tiborné   személyi okmány 515-  323    
Vincze Kinga   személyi okmány 515-  321    
Zugor Tünde   személyi okmány 515-  321    
Radács Béláné   személyi okmány 515-  323    
Forintos Zsuzsanna   járműigazgatás 515-  307    
Bikárdi Zoltánné    járműigazgatás 515-  322    
Boda Tünde   járműigazgatás 515-  324    
Glacz Rózsa   járműigazgatás 515-  305    
Harcsáné Hajdú Gabriella   járműigazgatás 515- 

306

   
Rádl Krisztina   járműigazgatás 515-  305    
Sajtos Zoltánné   járműigazgatás 515-  306    
Kötél Dénes   járműigazgatás 515-  323    
Patkó István   információ 515-  328    
dr. Villányiné Fecske Judit   postázás 515- 

308

   
Kárász Józsefné   posta 515-  321    
Kelemen Zoltánné   iktatás 515-  318    
Sándorné Fodor Klára   iktatás 515-  318    
Nagy Ágnes   iktatás 515-  316    
Talláromné Kormos Magdolna   okmány kiadás 515-  328    
Építésigazgatási iroda   Városház tér 1. fsz.        
Kardos Diána   irodavezető 537- 178 537-233  
Fazekas Elvira     537- 178   fazekas.elvira
Bokor Andrea     537- 175   bokor.andrea
Csárádi Krisztina     537- 236   csaradi.krisztina
Farkasné Tóth Anna      537- 179   ftoth.anna
Kisné Borbás Csilla     537- 176    
Molnárné Bierbaum Andrea     537- 236   molnarne.andrea
Nemes Márta     537- 177   nemes.marta
Sárközi Lajosné      537- 236   sarkozine.csilla
Schmidtné Lengyel Andrea     537- 175   lengyel.andrea
Szászné Simó Margit     537- 175   szaszne.margit
Szován Lászlóné      537- 176   szovanne.magdolna
Tóthné Alföldi Anna     537- 177   tothne.anna
Váradiné Schultz Zsuzsanna     537- 174   varadine.zsuzsa
Tolvaj Botond     537- 177   tolvaj.botond
Friesenhahn Péterné      537- 232   friesenhahnne.agota
dr. Domokos Ágnes     537- 232   domokos.agi
Sáfárné Takács Beatrix     537- 232   safarne.bea
Móricz Péter     537- 176    
Fazekas Marianna     537- 236    
Gyámhivatal   Városház tér 2.         
Bachné Faják Valéria      537- 207   bachne.valeria
Darócziné Nagy Éva      537- 274    
Dr Takács Anikó     537- 274    
Dr. Kúthy Zoltánné     537- 274    
dr. Bodó Edina      537- 208   bodo.edina
Kovács Tamásné       537- 207   kovacs.tamasne
Lovas Olga Katalin      537- 209   lovas.katalin
Magonyné Kozsup Edina      537- 209   magonyne.edina
Sági Ildikó      537- 207   sagi.ildiko
Somogyi Zsuzsanna      537- 208   varga.zsuzsa
Uszkay Lucia      537- 265   uszkay.lucsia
Kakuk Sándorné     537- 239    
Szántó Ilona     537- 239    
Bocska Gyuláné    hiv. gondnok  537- 162    
Kenyeres Ferencné   hiv. gondnok  537- 162    
Menyhárt Ibolya   hiv. gondnok  537- 162    
Pacsai Tiborné    hiv. gondnok  537- 162    
Szabálysértési és Igazgatási Iroda   Városház tér 2.         
Werger Éva   irodavezető 537- 109   werger.eva
Seres Ilona   mezőgazdasági ügyek 537- 161   seres.ilona
Török Ferencné Hollósi Sára   szabálysértési ügyek 537- 195   hollosi.sara
Borbély Ildikó     537- 195   borbely.ildiko
Kissné Csaba Katalin      537- 161   csaba.katalin
Szilágyi Gyöngyi      537- 109   szilagyi.gyongyi
Ügyfélszolgálat   Kossuth u.         
Bárdosi Attiláné    ügyfélszolgálat 537- 240
245
  bardosine.edit
Cseh-Bognárné Sellei Ildikó   ügyfélszolgálat 537- 240
244
   
dr. Szilágyi Sándor   ügyfélszolgálat 537- 240
219
  szilagyi.sandor
Tilhof Anikó     537 255    
Szociális ellátási és gyermekvédelmi iroda   Városház tér 1. fsz.         
Kincses Zsolt Dávid   irodavezető 537- 118   kincses.zsolt
Angyalné Sidelszki Adrien     537- 142   angyalne.adrien
Boros Ildikó     537- 138   boros.ildiko
Gremsperger Ágnes     537- 141   gremsperger.agnes
Kiss Tamás Endréné     537- 142   kiss.gabriella
Németh László      537- 145   nemeth.laszlo
Mosolygó Jánosné     537- 145    
Papp Bálint     537- 118    
Péter Éva     537- 138   peter.eva
Simon Veronika     537- 144   simon.veronika
Szipola Antalné     537- 188   szipola.antalne
Vass Istvánné      537- 159   vass.istvanne
Adóiroda   Várkörút 6.         
Déri László   irodavezető 537- 281 537-277 deri.laszlo
Barabásné Bátai Mária     537- 283   barabasne.maria
Bercsikné Kovács Éva     537- 285   bercsikne.eva
Bertáné Varga Katalin     537- 286   bertane.katalin
Berzéthy Ágnes     537- 282   berzethy.agi
Borosné Kocsis Erika     537- 279   kocsis.erika
Csehovicsné Kaposi Anita     537- 283   csehovicsne.anita
Csonka Györgyné      537- 290   csonka.zsuzsa
Horváth Márta     537- 284   horvath.marta
Kerpenné Sattler Zsuzsa     537- 280   kerpen.zsuzsa
Göndöcs Szilvia     537 288   gondocs.szilvia
Litvik Erzsébet     537- 290   litvik.erzsebet
Paksi Péterné      537- 279   paksi.peterne
Pápai Mariann     537- 278   papai.mariann
Pilaszanovich Pálné     537- 278   pila.palne
Paréj Árpádné      537- 283   parej.arpadne
Reichardt Tiborné      537- 279   rtiborne
Szabó Istvánné     537- 282   szabo.istvanne
dr. Szeifert Józsefné     537- 286   szeifert.jozsefne
Tátrai Ágnes     537- 285   tatrai.agnes
Tóth Szilvia     537- 283   toth.szilvia
Tőke Zsolt     537- 288   toke.zsolt
Varga Csaba     537- 288   varga.csaba
Wéninger Andrásné      537- 282   viasz.erzsebet
Városüzemeltetési Főosztály   Városház tér 2. II. em.        
Nagypál Róbert   mb. főosztályvezető  537 181     
Murányi Csilla   titkárnő 537- 129  Fax
537-230
muranyi.csilla
Közlekedési iroda   Városház tér 2. II. em.        
Nagy Zsolt   irodavezető 537- 173   nagy.zsolt
Járja Krisztina     537- 172   jarja.krisztina
Juhászné Viniczai Ágnes     537- 171   viniczai.agnes
Oláh András     537- 270   olah.andras
Farkas Zoltán     537 172   farkas.zoltán
Ragyamoczky Vince     537- 171   ragyamoczky.vince
Kommunális és Környezetvédelmi Iroda   Városház tér 2.         
Kálmán Lilla   irodavezető 537- 163   kalman.lilla
Boróczki Sándor     537- 131   boroczki.sandor
Damsits László     537- 170   damsits.laszlo
Kovács Zoltán     537- 170   kovacs.zoltan
Nyáriné Kipilla Anikó     537- 131   nyarine.aniko
Kissné Salamon Rita     537- 170   salamon.rita 
Radics Józsefné     537- 123    
Tóbiás Krisztián     537- 170    
Városgazdálkodási Iroda   Városház tér 2. II. em.        
Aradi Károly   közterületfelügyelő  537- 127    
Bíró József   közterületfelügyelő  537- 127    
Búsi Sándor   közterületfelügyelő  537- 127    
Ihász Zsolt   közterületfelügyelő  537- 127    
Kiss Pálné   közterületfelügyelő  537- 127    
Molnár Csaba   közterületfelügyelő  537- 127    
Molnár Róbert   közterületfelügyelő  537- 127    
Szabados Tamás   közterületfelügyelő  537- 127    
Tóth Ferenc   közterületfelügyelő  537- 127    
Varga József   közterületfelügyelő  537- 127    
Humán Szolgáltatási Főosztály   Városház tér 1. I. em.        
Móricz Zsuzsanna   főosztályvezető 537- 266   moricz.zsuzsanna
Oktatási iroda   titkárság 537- 152    
Hajzer Miklósné    általános iskolai referens 537- 222   hajzer.miklosne
Karóczkay Zsófia   óvodai referens 537- 110   karoczkay.zsofia
Török Szabolcs   középiskolai referens 537- 269   torok.szabolcs
Veszeliné Pénzes Ildikó   középiskolai referens 537- 269   veszeline.ildiko
Végh Dalma     537- 110   vegh.dalma
Közművelődési Iroda   Városház tér 1.        
Lugosi Tamás   irodavezető 537- 153   lugosi.tamas
Percze Ilona     537- 153   percze.ilona
Sárváriné Rieder Zsuzsanna     537- 153   srieder.zsuzsa
Stróblné Fehér Erzsébet     537- 152   feher.erzsebet
Szociális intézményi, Egészségügyi Iroda   Városház tér 1. I. em.        
dr. Solymos Krisztina   irodavezető 537- 143   drsolymos.krisztina
Pravetz Antalné     537- 119   pravetz.erika
Tóthné Szabó Krisztina     537- 119   tothne.krisztina
Nehrer Luca     537- 262    
Sportiroda   Városház tér 1. I. em.        
Magony Tamás   ügyintéző 537- 247   magony.tamas
Városfejlesztési Főosztály   Városház tér 1. II. emelet        
dr. Bárdos Katalin   főosztályvezető 537- 295 537-160 bardos.katalin
Közbeszerzési Iroda   Városház tér 1. II. emelet        
dr. Csabina Judit     537- 296   csabina.judit
Suhajda Márta     537- 296   suhajda.marta
Ébner Balázs     537- 150   ebner.balazs
Szentgyörgyi László     537- 296   szentgyorgyi.laszlo
Varga Katalin      537- 150   varga.katalin
Izsó Gertrúd     537- 160   izso.gertrud
Vagyongazdálkodási Iroda   Városház tér 1. II. emelet        
Dr. Végsőné Nagy Andrea   irodavezető 537- 258   vegsone.andrea
Hermann Istvánné     537- 276   hermann.gyorgyi
Kissné Mohácsi Éva     537- 276   mohaeva
Mészáros Katalin      537- 182   meszaros.katalin
Sólymos Klára     537- 182   solymos.klari
Landiné Horváth Éva     537- 121    landine.eva
Beruházási iroda   Városház tér 1.        
Batáry Regina   irodavezető 537- 183   batary.regina
Csukás Piroska     537- 125   csukas.piroska
Kardos Ádám     537- 185   kardos.adam
Major István     537- 184   major.istvan
Horváth István   műszaki ellenőr 537- 184   horvath.istvan
Zareczky Ilona   műszaki ellenőr 537- 184   zareczky.ilona
Gergelyné Katona Erika     537- 185    
Mezei Judit     537- 185   mezei.judit
Gazdálkodási, Gazdasági és Műszaki Főosztály   Városház tér 1. II. emelet        
Mészárosné Jasztrapszky Regina   főosztályvezető 537- 169   meszarosne.regina
Schultz György   városstratégiai tanácsadó 537- 115   schultz.gyorgy
Költségvetési iroda   Városház tér 1. II. emelet        
Csiszár Imréné      537- 221
260
  csiszar.imrene
dr. Nyuliné Katona Ildikó     537- 221
260
  katona.ildiko
Hofpárné Erős Ilona     537- 221
260
  hofparne.ilona
Kaviczki Mariann     537- 221
260
  kaviczki.mariann
Monostori Györgyné     537- 122   monostori.marta
Móricz Károly     537- 216   moricz.karoly
Szabóné Tóth Judit     537- 216   szabone.judit
Ellenőrzési Iroda   Városház tér 1. földszint        
Rakoncza Mihály   irodavezető 537- 187   rakoncza.mihaly
Barna Ferencné      537- 254   barna.ferencne
Farkas Erika     537- 254   farkas.erika
Fekete István     537- 187   fekete.istvan
Turiné Sárközi Erika     537- 254   turine.erika
Oroszlán Balázs     537- 254   oroszlan.balazs
Bácsné Kóger Ágnes     537 254    
Pénzügyi iroda   Városház tér 1. II. emelet        
Kocsis-Jutka István   irodavezető 537- 224   kocsis.istvan
Fekete Erika     537- 167   fekete.erika
Fodor Karolin     537- 223   fodor.karolin
Hézl Brigitta     537- 168
259
312-291 hezl.brigitta
Hiti Hajnalka     537- 117   hiti.hajnalka
Kaiser Erika     537- 192 537-192 kaiser.erika
Kalamár Ildikó     537- 168
259
312-291 kalamar.ildiko
Kiszely Csabáné      537- 167   kiszelyne.gabi
Kovács Csilla Mária     537- 192 537-192 kovacs.csilla
Kovács Imréné      537- 168
259
312-291 kovacs.imrene
Matusek László      537- 117   matusek.laszlo
Molnár Ferencné      537- 229   molnarne.erika
Nádváriné Parányi Valéria     537- 117   nadvarine.valeria
Poscherné Horváth Krisztina     537- 192 537-192 poscherne.krisztina
Róth Katalin     537- 229   roth.katalin
Szűcsné Tőke Hajnalka     537- 167   szucsne.hajnalka
Műszaki Ellátó Iroda   Városház tér 1.         
Lukács Levente     537- 107    
Lincz Ferencné      537- 271 537-164 lincz.kati
Szabó Szilvia     537- 272 537-164 szabo.szilvia
Horváth Zsolt     537- 268    
Szántó László     537- 268    
Teveli Csaba     537- 268    
Szabó István      537- 268    
Tálas József     537- 234    
Kelemen Zoltán    Városház tér 1. porta 537- 112    
Szekszárdy Tamás   Városház tér 1. porta 537- 112    
Csuti László    Városház tér 2. porta 537- 113    
Paizs Csaba   Városház tér 2. porta 537- 113    
Buthy Lászlóné    telefonközpont 537- 200    
Takarítók     537- 235    


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek