15 oC / 10 oC(koponyeg.hu)
eső (várható)
2016. Október 25. Blanka, Bianka, Mór

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közbeszerzési pályázatok
2016
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola épülete belső udvari homlokzatának felújítása vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok:  
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, vízpótlási és tájépítészeti munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip 389 MB) 
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
Kiegészítő tájékoztatás I.
Kiegészítő tájékoztatás II.
Kiegészítő tájékoztatás III.
Kiegészítő tájékoztatás IV.
Korrigendum
Korrigendum 2
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Brassói utcai közművek átépítése és cseréje vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip) 
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip) 
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő berendezésének szállítása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
Eljárás tárgya:
A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése II.
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Szennyvíztisztító telepen működő iszap fenékkotró berendezés rekonstrukciója
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok:
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája felújítása
Regisztrációs lap: regisztracios adatlap- tulipános.doc
Közbeszerzési dokumentumok:
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár közigazgatási területén kóborló állatok begyűjtése megbízási szerződés keretében 2016.
Regisztrációs lap: regisztracios_adatlap_kutya2016.doc
Közbeszerzési dokumentumok: közbeszerzési_dokumentáció_kóborló_állat_2016.zip
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése
Regisztrációs lap: REGISZTRÁCIÓS ADATLAP_Uszoda_tervezés.doc
Közbeszerzési dokumentumok:  
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzése szállítási szerződés keretében
Regisztrációs lap: REGISZTRÁCIÓS ADATLAP_Hulladékgyűjtő járművek beszerzése.doc
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentáció Hulladékgyűjtő járművek.zip
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 

2016
 
 
 
 
 
 

2015
 
 
 
 

2014
 
 
 
 

2013
  
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évről szóló éves statisztikai összegezései
 
 

 
2013
 

2013/1. Székesfehérvár Mártírok útja fejlesztése a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0004 és KDOP-4.2.1/B-11-2012-0008 azonosító számú projektek alapján a Mártírok útja csapadékcsatorna főgyűjtő és útpálya átépítésre vonatkozó munkálatai vállalkozási szerződés keretében. Eljárás azonosító száma: KÉ-2835/2013.

A

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.03.04.


Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.04.23.


Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.05.14.

Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.05.17.

B

Közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
- a kérelem e törvényben meghatározott adatai [137. § (9) bekezdés],
- a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése [144. § (4) bekezdés]

megtekinthető/letölthető

C

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

megtekinthető/letölthető

D

Szerződés teljesítésére vonatkozó Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjába foglalt adatok

megtekinthető/letölthető

 


 
2012
 

2012/1. Székesfehérvár Fő utca útburkolat rehabilitációjának kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások

 A

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 B

Ajánlati dokumentáció 

 megtekinthető/letölthető

 C

Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 D

 A szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 E

Megkötött szerződés

letölthető 

 F

A szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 G

Egyéb hirdetmények

 megtekinthető/letölthető

 H

Az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok

 megtekinthető/letölthető

 I

Jogorvoslati eljárások 

 megtekinthető/letölthető

 J

 Tájékoztató

 megtekinthető/letölthető

 
 

 
2011
 
 

2011/2. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

 A

A Kbt. 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződés

megtekinthető/letölthető

 B

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatok

 megtekinthető/letölthető

 C

Jogorvoslati eljárás vonatkozásában a Kbt. 396. § (1) bekezdés f) pontja és a 332. § (4) bekezdése 

megtekinthető/letölthető

 D

 Éves statisztikai összegzés

 letölthető

 
 
 

2011/1. Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Székesfehérvár város közigazgatási területére vonatkozóan

 A

A Kbt. 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződés

megtekinthető/letölthető

 B

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatok

 letölthető 1
letölthető 2
letölthető 3

 C

Jogorvoslati eljárás vonatkozásában a Kbt. 396. § (1) bekezdés f) pontja és a 332. § (4) bekezdése 

 letölthető 1
letölthető 2

 D

 Éves statisztikai összegzés

 megtekinthető/letölthető

  
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek