0 oC(koponyeg.hu)
pára, 5.4 km/hNyugati szél (aktuális)
2016. December 08. Mária, Emőke

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közbeszerzési pályázatok
2016
 
Eljárás tárgya:
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” tárgyú projekt kapcsán
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
HPV elleni (Humán Papilloma Vírus elleni oltóanyag 6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as törzs ellen védelmet nyújtó) 9 komponensű oltóanyag beszerzése szállítási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, vízpótlási és tájépítészeti munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II.
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip 380 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Helyszíni bejárás jegyzőkönyve 
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár, Felsőváros vízrendezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip 73 MB)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének tető- és homlokzat felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Kiegészítő tájékoztatás I.
Kiegészítő tájékoztatás II.
 
Eljárás tárgya:
Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, vízpótlási és tájépítészeti munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip 389 MB) 
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok: Közbeszerzési eljárást visszavonó hirdetmény
Előzetes vitarendezésre válasz Gazdasági szereplőknek
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve
Kiegészítő tájékoztatás I.
Kiegészítő tájékoztatás II.
Kiegészítő tájékoztatás III.
Kiegészítő tájékoztatás IV.
Kiegészítő tájékoztatás V.
Kiegészítő tájékoztatás VI.
Kiegészítő tájékoztatás VII.
Kiegészítő tájékoztatás VIII.
Korrigendum
Korrigendum 2
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár Brassói utcai közművek átépítése és cseréje vállalkozási szerződés keretében
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip) 
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip) 
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő berendezésének szállítása
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
Eljárás tárgya:
A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése II.
Regisztrációs lap:  
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentumok (.zip)
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Szennyvíztisztító telepen működő iszap fenékkotró berendezés rekonstrukciója
Regisztrációs lap: Regisztrációs adatlap(.doc)
Közbeszerzési dokumentumok:
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:  
 
Eljárás tárgya:
3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája felújítása
Regisztrációs lap: regisztracios adatlap- tulipános.doc
Közbeszerzési dokumentumok:
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
Eljárás tárgya:
Székesfehérvár közigazgatási területén kóborló állatok begyűjtése megbízási szerződés keretében 2016.
Regisztrációs lap: regisztracios_adatlap_kutya2016.doc
Közbeszerzési dokumentumok: közbeszerzési_dokumentáció_kóborló_állat_2016.zip
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése
Regisztrációs lap: REGISZTRÁCIÓS ADATLAP_Uszoda_tervezés.doc
Közbeszerzési dokumentumok:  
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 
Eljárás tárgya:
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzése szállítási szerződés keretében
Regisztrációs lap: REGISZTRÁCIÓS ADATLAP_Hulladékgyűjtő járművek beszerzése.doc
Közbeszerzési dokumentumok: Dokumentáció Hulladékgyűjtő járművek.zip
Eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumok:
 
 

2016
 
 
 
 
 
 
 

2015
 
 
 
 

2014
 
 
 
 

2013
  
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évről szóló éves statisztikai összegezései
 
 

 
2013
 

2013/1. Székesfehérvár Mártírok útja fejlesztése a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0004 és KDOP-4.2.1/B-11-2012-0008 azonosító számú projektek alapján a Mártírok útja csapadékcsatorna főgyűjtő és útpálya átépítésre vonatkozó munkálatai vállalkozási szerződés keretében. Eljárás azonosító száma: KÉ-2835/2013.

A

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.03.04.


Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.04.23.


Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.05.14.

Előzetes vitarendezési
kérelem 2013.05.17.

B

Közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
- a kérelem e törvényben meghatározott adatai [137. § (9) bekezdés],
- a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése [144. § (4) bekezdés]

megtekinthető/letölthető

C

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

megtekinthető/letölthető

D

Szerződés teljesítésére vonatkozó Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjába foglalt adatok

megtekinthető/letölthető

 


 
2012
 

2012/1. Székesfehérvár Fő utca útburkolat rehabilitációjának kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások

 A

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 B

Ajánlati dokumentáció 

 megtekinthető/letölthető

 C

Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 D

 A szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 E

Megkötött szerződés

letölthető 

 F

A szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

 megtekinthető/letölthető

 G

Egyéb hirdetmények

 megtekinthető/letölthető

 H

Az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok

 megtekinthető/letölthető

 I

Jogorvoslati eljárások 

 megtekinthető/letölthető

 J

 Tájékoztató

 megtekinthető/letölthető

 
 

 
2011
 
 

2011/2. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

 A

A Kbt. 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződés

megtekinthető/letölthető

 B

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatok

 megtekinthető/letölthető

 C

Jogorvoslati eljárás vonatkozásában a Kbt. 396. § (1) bekezdés f) pontja és a 332. § (4) bekezdése 

megtekinthető/letölthető

 D

 Éves statisztikai összegzés

 letölthető

 
 
 

2011/1. Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Székesfehérvár város közigazgatási területére vonatkozóan

 A

A Kbt. 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződés

megtekinthető/letölthető

 B

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatok

 letölthető 1
letölthető 2
letölthető 3

 C

Jogorvoslati eljárás vonatkozásában a Kbt. 396. § (1) bekezdés f) pontja és a 332. § (4) bekezdése 

 letölthető 1
letölthető 2

 D

 Éves statisztikai összegzés

 megtekinthető/letölthető

  
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek