18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Partnerség

 A 2013. január 1-jét követően induló, településrendezési eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), valamint az annak felhatalmazása alapján elfogadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28-29.§-ai értelmében az önkormányzatnak döntenie kell a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint kell alkalmazni. 

 Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályain belül meg kell, hogy határozza:

a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,

b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,

d) az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

 A Kormányrendeletnek megfelelően megalkotott partnerségi egyeztetés rendjét Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 431/2013.(VII.16.) számú határozatának mellékletét képező „Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” című dokumentum tartalmazza.

A közgyűlési határozat szerinti Partnerek a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a településrendezési eszköz véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

 A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre kell megküldeni.

A településrendezési eszközök készítése, módosítása során kizárólag a partneri adatlapon  és a hirdetményben meghatározott határidőn belül bejelentkezett Partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.

A nem partneri adatlapon, vagy nem pontos adatokkal, vagy határidőn kívül beérkezett,  véleményeket, észrevételeket, javaslatokat a véleményezés során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A folyamatban lévő településrendezésel összefüggő egyeztetési eljárásokat ide kattintva tekintheti meg.

 

Letölthető dokumentumok:

Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai.

Partneri adatlap (minta)

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

 
Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek