18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közterület használati engedély rendezvényekhez
Vonatkozó jogszabály:
7/2011. (III.31.) számú Önkormányzati rendelet.
Az engedélyezéshez kérelmet kell benyújtani
  • Közterület igénybevétele esetén "Közterület kérelem" adatlapon
A közterület-használati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az alábbi nyilatkozatokat, illetve okmányokat:
  • A használni kívánt közterület helyszínrajzát, a közterület közvetlen környezetében található létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban,
  • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát, ha azt nem Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, vagy annak jogelődje adta ki
  • országos közutat érintő közterület használat esetében a közútkezelői jogokat gyakorló hozzájárulását
  • ha a közterület használata helyi közút vagy járda területét érinti
a.) a közút érintett szakaszának keresztszelvényét,
b.) a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés tervét
  • ha a közterület-használata ingatlant, vagy építményt érint, a tulajdonos vagy tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulását
  • Az igényelt terület takarítására és helyreállítására vonatkozó megrendelés másolati példányát
A kérelem benyújtható levélben, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Az ügyintézési határidő 30 nap.
A kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.  alapján illetékköteles.
Az illeték mértéke 3.000,- Ft
 
A közterület-használat díja: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2011. (III.31.) rendeletének 3. sz. melléklete alapján

Közterület kérelem adatlap (Közterület-használati engedély iránti kérelem)


Közlekedési IrodaOldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek