18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez hozzájárulás

Vonatkozó jogszabály:

1988.évi I. tv 39 §
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 7/A.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2011. (III.31.) rendelete a közterületek használatáról

 

Útcsatlakozás engedélyezéséhez kérelmet kell benyújtani, melynek tartalma:

 • A kérelmező adatait
 • A pontos helyszín megnevezését
 • Alba Geotrade Zrt. (8000 Székesfehérvár, Óvoda u 2.) által hitelesített helyszínrajzot M = 1:500
 • Közlekedési szaktervező által készített terveket az alábbi tartalommal: 
  • Hossz-szelvényt
  • Jellemző keresztszelvényeket
  • Vízelvezetés megoldására részletterveket
  • Műszaki leírást
  • Érintett közművek üzemeltetőivel és a Városgondnoksággal történt egyeztetések jegyzőkönyveit

A rajzi munkarészeket és a műszaki leírást 3 példányban kérjük benyújtani.
A kérelem benyújtható levélben vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Az ügyintézési határidő 30 nap.

Közlekedési IrodaOldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek