18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közterület-felügyelői intézkedések
Figyelmeztetés:
A figyelmeztetés jogkövetkezményekkel nem jár.
 
Helyszíni bírság:
A helyszíni bírság mértéke 5.000 - 50.000 Ft-ig terjedhet. Ennek megállapítása a szabálysértéstől függően az intézkedő közterület-felügyelő joga. Helyszíni bírság kiszabása esetén a közterület-felügyelő minden esetben csekket ad, amelynek átvételét a szabálysértő aláírásával igazolja. Ez egyben a szabálysértés elismerését és a jogkövetkezmények tudomásul vételét is jelenti. Amennyiben a szabálysértés elkövetője a bírságot nem fizeti meg az összegadók módjára kerül behajtásra.

Távollevővel szembeni helyszíni bírság:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. Tv. 100. § (1) pontja alapján gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén helyszíni bírságot távollevővel szemben is ki lehet szabni. Ilyenkor a bírság összegéről szóló csekket a rendszám alapján megállapított üzembentartó címére küldjük. Amennyiben az üzembentartó, vagy a szabálysértést elkövető a kirótt bírságot 30 napon belül nem fizeti be, az szabálysértési feljelentést von maga után.

Szabálysértési feljelentés:
Ha a kiszabott helyszíni bírságot a szabálysértés elkövetője nem fogadja el vagy az elkövetett cselekmény súlya meghaladja a kiszabható helyszíni bírság legmagasabb összegét, a felügyelő szabálysértési feljelentést tehet.
 
A közterület-felügyelők a hatáskörükbe utalt szabálysértésekkel kapcsolatban feltartóztathatják a szabálysértést elkövető gépjárműveket.

A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A felügyelő feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja.

A személyazonosság megállapításáig az érintett feltartóztatható.
Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a legközelebbi rendőri szervhez a felügyelő előállíthatja. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a rendőrség segítségét kell kérni.

Közterület felügyelők

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek