18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Ellenőrzési terv

13.1 Az ellenőrzések alapjául szolgáló jogszabályok:

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (56.§ - 57.§, 87.§ - 94.§ )
 • A kereskedelemről szóló2005. évi CLXIV. törvény (9. §)
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (27. §)
 • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (12.§ - 14. §)
 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet (11.§)
 • A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló55/2009. (III.13.) Korm.rendelet (4.§)
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
 • A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet (5. §)
  (A társasházkezelő, az ingatlankezelő tevékenység esetében az illetékes járási hivatal az ellenőrzésre jogosult szerv.)

Az ellenőrzések formája:

 • a jegyző által vezetett nyilvántartás adatainak ellenőrzése közhiteles nyilvántartások alapján
 • nyilatkozat bekérése
 • irat bemutatásra való felhívás
 • helyszíni szemle

13.2 Rendszeres ellenőrzések:

 • panasz / közérdekű bejelentés alapján
 • társhatóságok, szakhatóságok megkeresései alapján
 • szankcionált egységekre vonatkozóan a határozat végrehajtásának ellenőrzése (pl. bezáratás, zeneszolgáltatás megtiltása, éjszakai nyitva tartás korlátozása)
 • működő és megszűnt egységek folyamatos ellenőrzése hivatalból
 • zenés, táncos rendezvénytartási engedéllyel rendelkező egységek (éjszakai ellenőrzések is)
 • jogszabályban előírt ellenőrzések
 • zenés táncos rendezvények:
  rendszeres rendezvények helyszínének ellenőrzése legalább évi egy alkalommal rendezvény idején kívül
 • ingatlanvállalkozás:

a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal kell ellenőrizni

13.3 Időszakos ellenőrzések (2017. évre vonatkozóan):

Ütemezés: féléves
Eszközök: helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése

 • I. félév

Székesfehérvár területén gépjárműjavítás-, karbantartás ipari tevékenységet végzők ellenőrzése.
A bejelentett, vagy engedéllyel rendelkező egységekre vonatkozóan a használatra való jogosultság felülvizsgálata.Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek