18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
 11.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
11.2 Vonatkozó jogszabályok:
  • A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)
  • Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet
  • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
11.3 Hatásköri, illetékességi szabályok:
 
Az üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységre vonatkozó kérelmet a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
 
11.4 Üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység:
 
- Üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységet végezhet:
a) olyan természetes személy szolgáltató, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, vagy
b)  gazdálkodó szervezet szolgáltató, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel.
- A kérelemnek az NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A kérelem az itt található (ingatlanközvetítő szolgáltatás adatlap) kitöltésével is benyújtható.

- A kérelem mellé csatolni kell az alábbiakat:
* meghatalmazást, amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult jár el,
* a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatát,
* a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolást (a Korm.rendelet 2. § a) pont ab) alpontjában foglaltak esetén),
* 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát,
* Nemzeti adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított köztartozás mentességi igazolás,
* vagy szereplés az Nemzeti adóhatóság köztartozásmentes adózók adatbázisában,
* a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatóság által 30 napnál  nem régebben kiállított köztartozás mentességi igazolás,
* természetes személy büntetlen előéletét igazoló erkölcsi bizonyítvány.
 
- A hatóság a hiánytalan bejelentést tevő üzletszerű ingatlankezelő, valamint a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet végző szolgáltatókról nyilvántartást vezet.
- A hatóság a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
 
Amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el az ügyben, javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc) 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek