18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ügyintézés
9.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
 9.2 Vonatkozó jogszabályok:
  • A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
9.3 Fogalmak:

- Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet.
-  Piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet.
- Bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.
- Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.
 
9.4 Hatásköri, illetékességi szabályok:

A vásár, a piac, a helyi termelői piac és a bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozóan a vásár, a piac vagy a bevásárlóközpont helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője jár el.
 
9.5 Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése:
 
- Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely erre vonatkozó területhasználati hozzájárulással rendelkezik.
- Az engedély iránti kérelem az itt található (vásár piac bevásárlóközpont adatlap) kitöltésével is beadható. A kérelem mellé csatolni kell a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével, a területhasználat jogcímét igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével), a haszonélvező vagy a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirattal együtt, szükség esetén a biztonsági tervet.
- Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. 
- Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap.
- Az eljárásban szakhatóságként vesz részt az illetékes kormányhivatal járási hivatala járási népegészségügyi intézete és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság. A szakhatóságok részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításakor kell megfizetni, mely díjak összegéről és a számlaszámról hatóságom ügyintézője tud felvilágosítást adni.
- A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
- Az adatokban történt változásokról a fenntartó köteles haladéktalanul értesíteni a jegyzőt.
 
9.6 Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése:
 
- A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésének a Korm.rendelet 4/A. § (1) bekezdésében foglalt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentés az itt található (vásár piac bevásárlóközpont adatlap) kitöltésével is megtehető.
- A fenntartónak a kérelemhez mellékelni kell a területhasználat jogcímét igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével), a haszonélvező / tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, cégkivonatot, aláírási címpéldányt illetve meghatalmazást, amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult jár el.
- A jegyző a bejelentésről igazolást ad ki és a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
 
9.7 Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése:
 
- A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentésének a Korm.rendelet 4/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia. A bejelentés az itt található  (vásár piac bevásárlóközpont adatlap) kitöltésével is megtehető.
- A jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
    
Amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el az ügyben, javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc) 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek