18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Zenés, táncos rendezvények működésével kapcsolatos ügyintézés
8.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
8.2 Vonatkozó jogszabályok:
  • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
  • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
8.3 Fogalmak:

- Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

8.4 Hatásköri, illetékességi szabályok:
- Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.
 
8.5 Engedélyezési eljárás

- Zenés, táncos rendezvény csak jogerős rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedély nem mentesít a további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. (pl. zajkibocsátási határértéket megállapító határozat megszerzése)
- A Korm.rendelet szerint zenés, táncos rendezvény tömegtartózkodásra szolgáló (azaz egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű) építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben vagy szabadban (amennyiben várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja) tartható.
- Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. A kérelem az itt található (zenés táncos rendezvény adatlap) kitöltésével is beadható.
 
- A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbiakat kell csatolnia:
* a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
* a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
* a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
* a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
* a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
* a biztonsági tervet,
* amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
* az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.
 
- Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Az ügyfél távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza.
- Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje: 20 nap.
- A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi és igazolást állít ki.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
 
- Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 
 
Amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el az ügyben, javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc) 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek