18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos ügyintézés (kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély)
7.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
7.2 Vonatkozó jogszabályok:
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv.)
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
 • A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény
 • Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete
 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
 • A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
7.3 Fogalmak:

- Kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, kereskedelmi ügynöki tevékenység, vendéglátás.
- Kereskedelmi tevékenység formái: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, közlekedési eszközön folytatott értékesítés.
- Ha a termék forgalmazása csak üzletben engedélyezett, akkor az üzlet csak jogerős működési engedéllyel, egyéb esetben a bejelentést követően üzemeltethető.

7.4 Hatásköri, illetékességi szabályok:

Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos ügyintézés során – a jogszabályban felsorolt kivételekkel - a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjejár el.
 
A kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjejár el az alábbi esetekben:
 • csomagküldő kereskedelem
 • automatából történő értékesítés
 • közlekedési eszközön folytatott értékesítés
7.5 Kereskedelmi tevékenység bejelentése:
- A bejelentésnek a Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentés az itt található (kereskedelmi tevékenység bejelentése működési engedély adatlap) kitöltésével is megtehető.
-  A bejelentés-köteles tevékenység a bejelentést követően jogszerűen megkezdhető.
- Amennyiben a bejelentés az előírásoknak megfelel, a jegyző az általa vezetett nyilvántartásba a bejelentést bejegyzi és a bejelentő részére nyilvántartási számmal ellátott  igazolást küld.
- A jegyző a nyilvántartásba vételt követően értesíti  a jogszabályban meghatározott illetékes hatóságokat, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
- A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást (adatmódosítás bejelentése adatlap), beleértve a szolgáltatási tevékenység megszüntetését is  (tevékenység megszüntetésének bejelentéseadatlap)  haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási idő változását (nyitvatartás módosítás adatlap) az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 4. § alapján az üzletek adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra, illetve minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 perc és 22 óra között nyitva tarthatnak. Az adventre, illetve az egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni. A bejelentés az itt található (adatlap advent, adatlap vasárnap) kitöltésével is megtehető.
 
7.6 Működési engedélyezési eljárás:

- A Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók jogerős működési engedély birtokában.
- A működési engedély iránti kérelmet a Korm. rendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani. A kérelem az itt található (kereskedelmi tevékenység bejelentése működési engedély adatlap) kitöltésével is beadható.
- A működési engedélyezési eljárásban a Korm. rendeletben felsorolt szakhatóságok vesznek részt.
- A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és a működési engedély kiadásáról igazolást ad ki.
- Az eljárás illetékmentes. A működési engedélyben feltüntetett adatok módosításának illetéke (a kötelező bejelentések kivételével) – 3.000,Ft illetékbélyeg formájában
 
- A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást (adatmódosítás bejelentése adatlap)  haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását (nyitvatartás módosítás adatlap) az azt megelőző 8 napon belül, az üzlet megszűnését (tevékenység megszüntetésének bejelentése adatlap) a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 
7.6 Az ügyintézéshez kérjük hozza magával az alábbi dokumentumokat:

- a nyilatkozó személyazonosító okmányai
- a vállalkozásról szóló igazolás, cégjegyzék, aláírási címpéldány
- meghatalmazás, amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult jár el
- amennyiben külön engedély szükséges a tevékenység végzéséhez (pl. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság vagy Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság), ezen külön engedélyek
- az üzlet használatának jogcímét igazoló tulajdoni lap, bérleti szerződés, tulajdonostárs/ haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata
 
Amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el az ügyben, javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc) 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek