18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Köztemetés, szociális temetés
5.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
5.2 Vonatkozó jogszabályok:
  • A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
5.3 Köztemetés, közhamvasztás:

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
- aki a temetést szerződésben vállalta,
- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
- végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
- az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
 
Amennyiben az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről anyagi helyzete miatt nem képes gondoskodni, köztemetés vagy közhamvasztás iránt kérelmet nyújthat be a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteréhez. A kérelem az itt található (köztemetés kérelem) kitöltésével is beadható.
 
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. Az önkormányzat a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
 
5.4 Szociális temetés

A vonatkozó jogszabályok még nem léptek hatályba.
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek