18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Hagyatéki ügyintézés
 4.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
4.2 Vonatkozó jogszabályok:
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
4.3 Fogalmak:

- Az ember halálával hagyatéka, mint egész száll az örökösre.
- Az öröklési igény nem évül el.
- Örökölni végintézkedés alapján, vagy törvény szerint lehet. Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg.
 
4.4 Hatásköri, illetékességi szabályok:

Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti illetékes jegyző intézkedik.
A hagyatéki (póthagyatéki) eljárást a közjegyző folytatja le.
 
4.5 Hagyatéki leltár:

Az eljárás hivatalból indul, amikor a jegyző (hagyatéki ügyintéző) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján az örökhagyó haláláról értesül. A hagyaték leltározását a jegyző által megbízott előadó (hagyatéki ügyintéző) végzi, az elhunyt hozzátartozója által kitöltött nyilatkozat alapján. A kitöltendő nyilatkozat itt (hagyatéki nyilatkozat) letölthető. A hagyatéki leltárra vonatkozó nyilatkozatot abban az esetben is el kell készíteni, amennyiben az elhunyt ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett.
 
A leltár elkészítéséhez a következő adatok szükségesek, ezeket az ügyintézéshez kérjük hozza magával:
 • a nyilatkozó személyazonosító okmányai
 • az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata
 • örökösök neve, személyi adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), az örökös képviselője (gondnoka)
 • amennyiben az elhalt személy ingatlannal rendelkezett, az ingatlan adatai, cím, helyrajzi szám
 • ha a hagyatékhoz ingóság tartozik, melynek leltárba vétele szükséges (betétkönyv, gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, értékpapírok, üdülési jog, bankszámla száma, nagy értékű ingóság) az ingósághoz tartozó adatok, dokumentumok
 • nyugdíjas törzsszám
 • kölcsönszerződés adatai (száma)
 • végintézkedés
 • temetési számla
 • póthagyatéki eljárás kezdeményezéséhez az alaphagyatéki eljárás hagyatékátadó végzése
A hagyatéki leltárt a leltározás befejezését követően a hozzácsatolt végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt két példányban meg kell küldeni annak a közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek