18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

megállapítása:

 

 

Támogatás célja:    annak igazolása, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthető-e.

 

Hatáskör gyakorlója:               települési önkormányzat jegyzője

 

Ki igényelheti a támogatást:    A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.

                                                   A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre dönt a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapításáról.

 

Jogosultság ellenőrzése:           A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításakor a hatósági eljárás során a jegyző vizsgálja

                                                   - a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettségét (önkéntes nyilatkozataik alapján, Formanyomtatvány „B lap”),

                                                   - a szülő/szülők vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottságát,

                                                   - a gyermek elégtelen lakókörnyezetét, illetve lakáskörülményeit (a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Központ családgondozója által készített környezettanulmány alapján).

 

Jogosultság kezdő időpontja:  A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra állapítja meg a gyermek, nagykorúvá vált gyermek jogosultságát.

                                                   A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a jogosultság megállapítása a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára történik.

 

Eljárási illeték mértéke:           Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:               21 nap

 

Csatoltandó dokumentumok: Formanyomtatvány, („A lap” és „B lap”)

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

                                                   - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

                                                   - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

                                                   - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,

                                                   - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet

 

Kérelem előterjesztése:            Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton, valamint a Kormányablaknál terjeszthető elő.

 

Ügyfélfogadás helye és ideje:  Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca (Ügyfélszolgálat)

                                                  

                                                   Hétfő: 800-1600

                                                   Kedd: 800-1600

                                                   Szerda: 800-1800

                                                   Csütörtök: 800-1600

                                                   Péntek: 800-1200

 

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek