18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem ügyleírás

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

 

 

Támogatás célja:    annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a természetbeni támogatásnak (Erzsébet-utalvány) és a más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

 

Hatáskör gyakorlója:               települési önkormányzat jegyzője

 

Ki igényelheti a támogatást:    A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

 

Jogosultság ellenőrzése:           A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók (gondozó család) jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján.

 

Jogosultság kezdő időpontja:  A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

                                                   A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

 

Eljárási illeték mértéke:           Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:               21 nap

 

Csatoltandó dokumentumok: - Formanyomtatvány, („A lap” és „B lap”)

                                                   - Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj),

                                                   - vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,

                                                   - 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,

                                                   - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

                                                   - vagyonnyilatkozat tétele

 

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

                                                   - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

                                                   - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

                                                   - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,

                                                   - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet

 

Kérelem előterjesztése:            Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton, valamint a Kormányablaknál terjeszthető elő.

 

Ügyfélfogadás helye és ideje:  Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca (Ügyfélszolgálat)

                                                  

                                                   Hétfő: 800-1600

                                                   Kedd: 800-1600

                                                   Szerda: 800-1800

                                                   Csütörtök: 800-1600

                                                   Péntek: 800-1200

 

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek