18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Egyeztetési eljárások

A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL" szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati  rendeletének módosítása

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. március 30 - április 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárás keretében folytatja le A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkorm. rendelet módosítását.  

A módosítás az Árpád-ház program- „Ország bölcsője” program II. szakaszának Nemzeti Emlékhely fejlesztése projektjének megvalósíthatósága, a Bartók Béla tér és a Szent István tér revitalizációja, fejlesztése és az Árpád fürdő műemléki épület telkével szomszédos, Várkorúton lévő foghíjtelkek tervezett beépítése érdekében történik.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Partnereket, hogy a Polgármester a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében az alábbi döntést hozta:

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§ (1) alapján az alábbi döntést hozom: " A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZA-TÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása tekintetében a környezet védelméért felelős szervek -  12557/1/2016. számú megkeresésre adott - véleményével megegyezően a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, azaz nem kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a várható környezeti hatás nem jelentős.”

Az egyeztetési eljárás  véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye és  véleményezési dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2017.03.30.


 

 A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-

-a Déli összekötő úthálózat területeire, valamint a meglévő és tervezett kerékpárút hálózat fejlesztési területeire vonatkozó módosítása tekintetében indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS  VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. február 13-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. augusztusában  elindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített  „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint  TOP konstrukcióból megvalósítandó  kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

A  Önkormányzat  a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban  letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2017.02.13.


A Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítása

a  konténer-, valamint sátor- és ponyvaépítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata céljából  indult -

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. január 6-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően  2016. december 15-én  elindította a Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítását.

A településrendezési eszköz módosításának célja, hogy a Videoton Holding Zrt. meglévő, egyre bővülő termelő kapacitása számára szükséges a kiszolgáló és tárolási lehetőség rugalmas kezelését lehetővé tevő megoldás jöjjön létre.

A  Önkormányzat  a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban  letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2017.02.07.


 

A Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítása

a  konténer-, valamint sátor- és ponyvaépítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata céljából  indult -

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. december 15 - 2017. január 6.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően   elindította a Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítását.

A településrendezési eszköz módosításának célja, hogy a Videoton Holding Zrt. meglévő, egyre bővülő termelő kapacitása számára szükséges a kiszolgáló és tárolási lehetőség rugalmas kezelését lehetővé tevő megoldás jöjjön létre.

Az egyeztetési eljárás  véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye és  dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP 

2016.12.19.


 A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-

- a  „Déli összekötő úthálózat”-, valamint kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítása céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. december 19- 2017. január 19.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. augusztusában  elindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített  „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint  TOP konstrukcióból megvalósítandó  kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

Az egyeztetési eljárás közbenső  véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye és  dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ:

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.12.19.

 

A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata  céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016.  október 15-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  megindította a

17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a

 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve  módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékozatási szakaszának hivatalos hirdetménye, tájékoztatója és  a lakossági kéréseket összefoglaló dokumnetációja , valamint partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.10.18.


 

  A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-

a  „Déli összekötő úthálózat”-, valamint kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítása céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. augusztus 22.-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elindítja  a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített  „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint  TOP konstrukcióból megvalósítandó  kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.08.01.


 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város elepülésrendezési eszközeinek

- teljeskörű felülvizsgálata céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016.  július 15-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elindítja Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek - jogszabályban előírt - teljes felülvizsgálatát, új településrendezési eszközök elkészítését.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.06.15.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata  céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA
2016. május 18-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 júliusában megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a  7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve  módosítását .

Az egyeztetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó hirdetmény, a döntés, valamint a döntés alapjául szolgáló vélemények összefoglaló táblázata letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2016. 05.18.


 

A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata  céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. április 17-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 júliusában megindította a

17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a

 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve  módosítását .

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

DOKUMENTÁCIÓ:

 PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016. 03.16.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,

a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,

 és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában

a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os  vezetékek létesítése céljából - indult 

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI- ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. február 1-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a Korm. rendelet 17.§-a szerinti közös tervezés keretében - lefolytatta a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása, a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve, a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tekintetében,  a Korm. rendelet 36.§ szerinti teljes eljárás, előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszát a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os  vezetékek létesítése céljából.

 

A  Önkormányzat  a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban  letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2016.02.04.


 

A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,

a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,

 és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában

a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os  vezetékek létesítése céljából - indult 

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2015. október 30- november 30.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása- ,a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve- ,a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását .

Az egyeztetési eljárás a véleményezési szakaszának dokumentációja, valamint - az egyes tervek, illetve  programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti - környezeti vizsgálat dokumentációja, továbbá a partneri alatlap  letölthetőek:

HIRDETMÉNY

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMNETÁCIÓ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT DOKUMNETÁCIÓJA

 PARTNERI ADATLAP 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási tervlapok: jelkulcs, B6.4; K8.3; K8.4; K10.2; K10.4; K11.1; K11.3; K12.1; K12.2; K12.3

településszerkezeti terv

Szabadbattyán Nagyközség módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási terv

településszerkezeti terv

Pákozd Nagyközség módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási terv

településszerkezeti terv

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési  szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015.11.02.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata  céljából  indult -

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2015. július 8- augusztus 8.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve  módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

DOKUMENTÁCIÓ

 PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 07.13.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult, 

az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 020265/35 hrsz-ú ingatlan területére-, valamint a Lippai utca -Lippai köz- Homoksor által határolt terület É-i részére vonatkozó 

 PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

2015. április 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 03.02-án megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását. 

Az egyeztetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó hirdetmény, a döntés, valamint a döntés alapjául szolgáló vélemények összefoglaló táblázata letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2015. 04.20.


 Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult,

az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 020265/35 hrsz-ú ingatlan területére-, valamint a Lippai utca -Lippai köz- Homoksor által határolt terület É-i részére vonatkozó

 EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS  VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2015. március 19-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás  előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

HIRDETMÉNY

PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 03. 02.


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek

településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI- ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA

2015. március 2-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. november 4-én megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a  Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca -  Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

A véleményezési dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38. § szerinti eljárásban, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült.

Az egyeztetési eljárás  lezárásának hivatalos hirdetménye, a döntés és melléklete letölthetőek az alábbi kiemelésekre kattintva:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS

A DÖNTÉS MELLÉKLETE

2015.03.02.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,

a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,

a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,

 és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában

a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os  vezetékek létesítése céljából - indult 

EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2015. február 18-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása- ,a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve- ,a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 01.28.


 Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

 PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

 2014. november  3-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította  a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását . 

A partnerségi egyezetési eljárás  lezárult, az erre vonatkozó döntés és  hirdetménye letölthetőek:

DÖNTÉS ÉS MELLÉKLETE

HIRDETMÉNY

2014.12.02.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

 2014. NOVEMBER 26-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. október 09-én megindította  a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását . 

A partnerségi egyezetési eljárás  lezárult, az erre vonatkozó döntés és  hirdetménye letölthetőek:

DÖNTÉS

HIRDETMÉNY

 2014.11. 25


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek

településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában,

a 2013. november 4-én indult 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. december 19-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a  Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca -  Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

A véleményezési dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38. § szerinti eljárásban, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült.

Az egyezetési eljárás   véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye,  dokumentációja és partneri alatlapja letölthetőek az alábbi kiemelésekre kattintva:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ

DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI:

- A MÓDOSULÓ TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK SZELVÉNYEI: TÖRTÉNELMI BELVÁROSB2.3, B2.4, B4.1, B4.2, B4.4, jelkulcs

- A MÓDOSULÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY FEJEZETEK:

Összefoglalás, Törtélmi belváros adatlapok és leírás, Felsőváros, Palotaváros, Víziváros, Búrtelep, Vasút, Tóváros

 PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni. A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.18.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. november 3-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás  előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni. A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.06.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion " és annak tágabb környezetére vonatkozó

 EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2014.  október 29-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljárás   tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TERVDOKUMENTÁCIÓ

 TERVIRATOK

 PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.06.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KÖZZÉTÉTELE

 2014. szeptember 25-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljáráshoz kapcsolódó környezeti vizsgálat tárgyú hirdetmény, tájékoztató, valamint alátámasztó dokumentáció  letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

 DOKUMENTÁCIÓ

 2014.10.13.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó

TÁRGYALÁSOS EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2014 július 30-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljárás   tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP 

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.08.19.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult  

az Alcoa-Köfém Kft. tulajdonában lévő,  a Verseci utca- Bicskei vasút- Nagyszombati úti árok - C_0_0 jelű árok által határolt területre vonatkozó

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. május 16-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyezetési eljárás  közbenső véleményezési szakasza  lezárásának  dokumentációja, a lezárásra vonatkozó  döntés, valamint a hivatalos hirdetménye  letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

DÖNTÉS

HIRDETMÉNY

 2014.06.16. 


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

a "Koronás Park"  területére vonatkozó

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. április 30-án  LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását. 

Az egyezetési eljárás  véleményezési szakasza  lezárásának  dokumentációja, a lezárásra vonatkozó  döntés, valamint a hivatalos hirdetménye  letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

DÖNTÉS

HIRDETMÉNY
 

2014.06.16.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

a "Koronás Park"  területére vonatkozó

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 17-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás  előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

HIRDETMÉNY

KÖZBENSŐ TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

az Alcoa-Köfém Kft. tulajdonában lévő, a Verseci utca- Bicskei vasút- Nagyszombati úti árok - C_0_0 jelű árok által határolt területre vonatkozó

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 25-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás  előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

HIRDETMÉNY

KÖZBENSŐ TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP

 Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 17-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének,  valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás  előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ

HIRDETMÉNY

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP

 A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek 

településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2013. november 27-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását  Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a  Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca -  Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

Az egyezetési eljárás  előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

 PARTNERI ADATLAP

 A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2013.11.28. Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek